Bron DWH_VUTG_KB_Bet_Betaalde_Rechten

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Naam

DWH_VUTG_KB_Bet_Betaalde_Rechten

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Coverage/scope

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslagen in 2014 overgeheveld naar de regio's. Vanaf 2019 (en vanaf 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) werd het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag effectief overgenomen.

De verschillende regio's hebben ook hun eigen kinderbijslagsysteem uitgewerkt. Die systemen zijn volgens de onderstaande data van toepassing:

  • Vlaanderen: 01/01/2020
  • Wallonië: 01/01/2020
  • Brussel: 01/01/2020
  • Duitstalige gemeenschap: 01/01/2019

Deze bron bevat de kinderbijslaggegevens van de Vlaamse Gemeenschap vanaf het jaar 2019. Voor ieder refertejaar worden twee aparte bestanden aangeleverd:

  1. Het databestand met het statuut (de rechtgevende kinderen en diens begunstigden).
  2. Het databestand met de betalingen (de theoretisch verschuldigde bedragen en de reëel uitbetaalde kinderbijslag aan de begunstigde).

Dit bestand bevat de uitbetaalde rechten van het Vlaamse Groeipakket.

Periodiciteit

Het bestand wordt jaarlijks aangeleverd.

Observatie eenheid

De gegevens van de Vlaamse Gemeenschap worden jaarlijks aan de KSZ geleverd. Ze worden toegewezen aan trimesters aan de hand van de refertemaand.

Structuur

Door de verschillende bedragen per dossier op te tellen, kan je het totale bedrag per dossier berekenen.

Bijzonderheden/opmerkingen

Er zijn ook regularisaties aanwezig in het bestand. Een regularisatie doet zich voor wanneer initieel te veel berekend/uitbetaald was. Het gaat hier dus om een negatief bedrag.

Links

De website van het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket.