Variabele: Theoretisch bedrag van de tegemoetkoming voor personen met een handicap (oude stelsel)

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag van de tegemoetkoming voor personen met een handicap (oude stelsel)

Afkorting

Mtt_+25ans_7A

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch maandelijks bedrag van de tegemoetkoming voor personen met een handicap geboren vóór 1 juli 1966 voor wat het recht van de referentiemaand betreft in het oude stelsel.

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

- geen toeslag of nieuw stelsel (0,00)
- Rang 1 zonder toeslag éénoudergezin (56,12)
- Andere rechthebbenden (64,66)

Internationale compatibiliteit

/