Variabele: Theoretisch bedrag van de wezentoeslag van een ouder (nieuw model)

Een verbetering voorstellen

Naam

Theoretisch bedrag van de wezentoeslag van een ouder (nieuw model)

Afkorting

mtt_supp_orph_8b

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Theoretisch maandbedrag van de toeslag per weeskind van één ouder voor het recht van de referentiemaand in het nieuwe model (art. 15).

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements_Theorique

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele geeft de hoogte van de (theoretische) wezentoeslag weer in het nieuwe stelsel. Informatie over de hoogte van de kinderbijslagen en toeslagen, volgens de geldende barema's zijn terug te vinden via volgende link. De hoogte van de wezentoeslag is verschillend naargelang het kind jonger is dan 18 jaar of 18 jaar en ouder is. 

Indien er geen recht is op deze toeslag voor de referentiemaand of indien het oude systeem van toepassing is, krijgt deze variabele de waarde 0,00.

Internationale compatibiliteit

/