Variabele: Medische categorie hab

Een verbetering voorstellen

Naam

Medische categorie hab

Afkorting

medische_categorie_hab

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan welke familiesituatie van toepassing is voor de begunstigde van een HAB.

Bron

DWH_VSB_ZBO_BETALINGEN

Instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1HAB Categorie 1 01/09/2017 - ∞ /
2HAB Categorie 2 01/09/2017 - ∞ /
3HAB Categorie 3 01/09/2017 - ∞ /
4HAB Categorie 4 01/09/2017 - ∞ /
5HAB Categorie 5 01/09/2017 - ∞ /
*Niet van toepassing 01/09/2017 - ∞ /