Variabele: Type record

Een verbetering voorstellen

Naam

Type record

Afkorting

Type_rec

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Het type record geeft aan uit welk bestand een record afkomstig is.

Bron

DWH_VSB_ZBO_BETALINGEN, DWH_VSB_ZBO_PARTNER, DWH_VSB_ZBO_RECHTEN

Instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Er zijn drie bestanden afkomstig van het Agentschap Vlaamse sociale bescherming: DWH_VSB_ZBO_RECHTEN, DWH_VSB_ZBO_PARTNER en DWH_VSB_ZBO_BETALINGEN.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
02Betalingsbestand 01/09/2017 - ∞
03Rechtenbestand 01/09/2017 - ∞
05Partnerbestand 01/09/2017 - ∞