Variabele: Bedrag betaald voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag betaald voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Afkorting

MONTITT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het totale brutobedrag weer uitbetaald voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor een bepaald INSZ / schadegeval tijdens het boekjaar waarvoor de informatie meegedeeld wordt.

Bron

DWH_Fedris_FAT_PM

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Vóór 2005 gaf de variabele " MJOURTOTD_EUR " dit bedrag weer. De bedragen worden uitgedrukt in euro. Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/