Variabele: Datum van de beslissing

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum van de beslissing

Afkorting

beslissing_datum

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Datum van de beslissing tot erkenning van de beroepsziekte of tot verwijdering van de arbeidsplaats.

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/