Variabele: Einddatum van de herzieningstermijn

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum van de herzieningstermijn

Afkorting

Date_fin_delai_revision

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Datum waarop het schadegeval zich op het niveau van de definitieve wiskundige provisie bevindt (de herzieningstermijn is verstreken; de elementen die in het reglement zijn opgenomen, kunnen niet meer worden herzien).

Bron

DWH_Fedris_FAT_DELREV

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/