Variabele: Gevolgen van het ongeval

Een verbetering voorstellen

Naam

Gevolgen van het ongeval

Afkorting

CONSEQACC

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Beschrijft de gevolgen van het ongeval voor het slachtoffer: tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid, overlijden.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_67

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Deze variabele duidt aan welke activeringsmaatregel van toepassing.

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, geen te voorziene protheses 01/01/2017 - ∞
2geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid maar te voorziene protheses 01/01/2017 - ∞
3tijdelijke ongeschiktheid 01/01/2017 - ∞
4te voorziene blijvende ongeschiktheid 01/01/2017 - ∞
5overlijden 01/01/2017 - ∞
6geen informatie in de aangifte 01/01/2017 - ∞