Variabele: Identificatienummer van de sociale zekerheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer van de sociale zekerheid

Afkorting

INSZ

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

  • Het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat sinds 1990 door alle instellingen van sociale zekerheid wordt gebruikt.
  • De KSZ hercodeert op anonieme wijze het INSZ in een nieuw uniek nummer.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_67

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dankzij dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve gegevensbanken met elkaar worden verbonden.
  • In de meeste gevallen stemt het INSZ met het rijksregisternummer overeen. Er werd een gecodeerd KSZ-nummer (Bisregister- of Terregisternummer) vastgelegd voor de personen die geen rijksregisternummer hebben. Het gaat daarbij om de personen die niet in het Rijksregister zijn ingeschreven maar die wel bij de sociale zekerheid zijn gekend.
  • De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB geïntegreerd. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/