Variabele: Uitkering voor derden

Een verbetering voorstellen

Naam

Uitkering voor derden

Afkorting

MONTAIDTIERS

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Bedrag van de uitkering betaald voor de hulp van derden voor een bepaald INSZ / schadegeval gedurende het boekjaar waarvoor de informatie meegedeeld wordt.

Bron

DWH_Fedris_FAT_PM

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De hulp van derden wordt toegekend aan personen die het niet meer alleen kunnen redden en hulp van derden nodig hebben.

De bedragen kunnen negatief zijn. De bedragen worden uitgedrukt in euro

Komt overeen met de variabele " MOHULPND_EUR " voor de periode vóór 01/01/2005. Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/