Variabele: Supplement-minima

Een verbetering voorstellen

Naam

Supplement-minima

Afkorting

Supplement

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Aan een pensioenbedrag (rust- of overlevingspensioen) dat lager is dan het gewaarborgd minimum pensioenbedrag, kan een supplement worden toegevoegd. Sommige gepensioneerden kunnen ook een supplement zware handicap ontvangen.

Bron

DWH_SDPSP_SFP_PENSIONS

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Enkel het bedrag van het supplement wordt uitgedrukt door deze variabele.
  • Het gewaarborgd minimum pensioenbedrag varieert naargelang de burgerlijke staat van de gepensioneerde en naargelang de reden van op pensioenstelling.
  • Het supplement kan geschorst worden indien de titularis van het pensioen een winstgevende activiteit uitoefent die een bepaald grensbedrag overschrijdt.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/