Variabele: Categorie hulp van derden

Een verbetering voorstellen

Naam

Categorie hulp van derden

Afkorting

HVD

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan tot welke categorie de begunstigde voor de hulp van derden behoort.

Bron

DWH_SPFSS_PAY

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de statistische classificatie. De statistische classificatie is een code verbonden aan ieder maandelijks recht van een tegemoetkoming. Deze code heeft zijn naam te danken aan het feit dat het de toegekende tegemoetkoming op een unieke wijze classificeert in een bepaalde categorie en tevens aan de basis ligt bij de opmaak van de maandelijkse en jaarlijkse statistieken van de tegemoetkomingen.
  • Deze variabele is van toepassing voor de oude wetgeving.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Geen HVD 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 03, 04, 07 en 08.
1Categorie 1 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 03, 04, 07 en 08.
2Categorie 2 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 03, 04, 07 en 08.
3Categorie 3 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 03, 04, 07 en 08.
*Niet van toepassing 01/01/2002 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 03, 04, 07 en 08.