Variabele: Einddatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum

Afkorting

date_end

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft de einddatum weer van de periode waarvoor het gehercodeerd INSZ-nummer van de partner kan gelinkt worden aan de betrokken persoon met een handicap.

Bron

DWH_SPFSS_PTN

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Individuen kunnen doorheen de tijd aan meerdere partners worden gelinkt. Maar bij wijziging van partner wordt de geregistreerde periode afgesloten.
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/