Variabele: Gewijzigde datum beslissing

Een verbetering voorstellen

Naam

Gewijzigde datum beslissing

Afkorting

date_decision_corr

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat bij herziening van een recht de oorspronkelijke datum die werd gecorrigeerd

Bron

DWH_SPFSS_RHT

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Bij herziening van recht wordt de nieuwe beslissingsdatum geregistreerd in de variabele "date_decision".
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/