Variabele: Aard van het letsel

Een verbetering voorstellen

Naam

Aard van het letsel

Afkorting

NATLES

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De aard van het letsel beschrijft de fysieke gevolgen voor het slachtoffer (breuk, ontwrichting, snee, ...).

Bron

DWH_FAT_AT2_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " ARABE " voor de periode vóór 01/01/2005.

Internationale compatibiliteit

/