Variabele: Dagen gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Dagen gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid

Afkorting

DUREEITP

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het aantal uitbetaalde dagen voor gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid (GTO) voor een bepaald INSZ / schadegeval tijdens het boekjaar waarvoor de informatie meegedeeld wordt.

Bron

DWH_FAT_PM

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De waarde van deze variabele wordt uitgedrukt in honderdsten van dagen (bv. 11 dagen = 11,00; 120 dagen = 120,00).

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid