Variabele: Duur van de tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Duur van de tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Duree_itp

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Duidt het aantal dagen aan waarvoor een uitbetaling als gedeeltelijke tijdelijke arbeidsonderbreking werd verricht (voor een bepaald INSZ/schadegeval) tijdens het boekjaar waarvoor de informatie wordt meegedeeld.

Bron

DWH_FAT_PM_MAR

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid