Variabele: Einde van de periode van ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Einde van de periode van ongeschiktheid

Afkorting

DFIN

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Duidt de einddatum van de periode van arbeidsongeschiktheid aan. Bij meerdere periodes wordt de laatste, meest recente einddatum gekozen. Deze periodes zijn niet noodzakelijk aansluitend. Voor het exact aantal dagen arbeidsongeschiktheid, zie variabele aantal_dagen_trim.

 

 

Bron

/

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Niet zelden is de arbeidsongeschiktheid beperkt tot één dag, met name de dag waarop het ongeval zich heeft voorgedaan. Deze dag wordt vergoed voor het geleden loonverlies (variabele MONTPERTSAL).

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/