Variabele: Gewoonlijk beroep van het slachtoffer

Een verbetering voorstellen

Naam

Gewoonlijk beroep van het slachtoffer

Afkorting

CITP

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan welk beroep het slachtoffer gewoonlijk uitoefent.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " IABC " voor de periode van 01/01/2000 tot 01/01/2005.

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

Internationale compatibiliteit

De gebruikte nomenclatuur is ISCO (International Classification of Occupations ) van het ILO.

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
11Leden van de strijdkrachten 01/01/2005 - 31/12/2012
111Leden van de uitvoerende macht en de wetgevende lichamen 01/01/2005 - 31/12/2012
112Hogere kaderleden van de rijksbesturen 01/01/2005 - 31/12/2012
113Stamhoofden en dorpsoversten 01/01/2005 - 31/12/2012
114Bestuursleden en hogere kaderleden van gespecialiseerde organisaties 01/01/2005 - 31/12/2012
121Bedrijfsleiders 01/01/2005 - 31/12/2012
122Kaderleden bij directie, productie en operaties 01/01/2005 - 31/12/2012
123Overige directiekaderleden 01/01/2005 - 31/12/2012
131Directeurs en beheerders 01/01/2005 - 31/12/2012
211Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
212Wiskundigen, statistici en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
213Informaticaspecialisten 01/01/2005 - 31/12/2012
214Architecten, ingenieurs en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
221Specialisten in de biowetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2012
222Artsen en dergelijke ( uitgezonderd verpleegkundig kaderpersoneel ) 01/01/2005 - 31/12/2012
223Verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen 01/01/2005 - 31/12/2012
231Universiteitsprofes. en profes. aan inst. hoger niet-universitair onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2012
232Leraren secundair onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2012
233Onderwijzers basis- en kleuteronderwijs 01/01/2005 - 31/12/2012
234Gespecialiseerde leerkrachten voor gehandicapten 01/01/2005 - 31/12/2012
235Overige onderwijsspecialisten 01/01/2005 - 31/12/2012
241Specialisten in de administratieve en commerciële functies van de bedrijven 01/01/2005 - 31/12/2012
242Juristen 01/01/2005 - 31/12/2012
243Archivarissen, bibliothecarissen, documentalisten en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
244Specialisten in de sociale wetenschappen en menswetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2012
245Schrijvers en scheppende of uitvoerende kunstenaars 01/01/2005 - 31/12/2012
246Leden van de clerus 01/01/2005 - 31/12/2012
311Technici in de fysische en technologische wetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2012
312Deskoperators en andere bestuurders van informatica-apparatuur 01/01/2005 - 31/12/2012
313Technici in optische en elektronische apparatuur 01/01/2005 - 31/12/2012
314Technici in zee- en luchttransport 01/01/2005 - 31/12/2012
315Inspecteurs van gebouwen, veiligheids-, hygiëne- en kwaliteitsinspecteurs 01/01/2005 - 31/12/2012
321Technici en dergelijke in de bio- en gezondheidswetenschappen 01/01/2005 - 31/12/2012
322Moderne paramedische beroepen ( uitgezonderd verpleegkundig personeel ) 01/01/2005 - 31/12/2012
323Verpleegkundig personeel en vroedvrouwen ( ondergeschikt niveau ) 01/01/2005 - 31/12/2012
324Beoefenaars van de traditionele geneeskunde en genezers 01/01/2005 - 31/12/2012
331Ondergeschikt personeel in het basisonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2012
332Ondergeschikt personeel in het kleuteronderwijs 01/01/2005 - 31/12/2012
333Ondergeschikt personeel in het gehandicaptenonderwijs 01/01/2005 - 31/12/2012
334Overig ondergeschikt personeel in het onderwijs 01/01/2005 - 31/12/2012
341Ondergeschikt personeel in financiën en verkoop 01/01/2005 - 31/12/2012
342Verkoopsagenten en makelaars 01/01/2005 - 31/12/2012
343Ondergeschikt personeel in het administratief beheer 01/01/2005 - 31/12/2012
344Ondergeschikt personeel in het openbaar bestuur douane en belastingen, e.d. 01/01/2005 - 31/12/2012
345Inspecteurs van de gerechtelijke politie en speurders 01/01/2005 - 31/12/2012
346Ondergeschikt personeel in het maatschappelijk werk 01/01/2005 - 31/12/2012
347Ondergeschikt personeel in kunst, amusementsbedrijf, en sport 01/01/2005 - 31/12/2012
348Lekenassistenten bij erediensten 01/01/2005 - 31/12/2012
411Secretarissen ( of -essen ) en bedieners van toetsenbordapparatuur 01/01/2005 - 31/12/2012
412Bedienden in boekhoudkundige en financiële diensten 01/01/2005 - 31/12/2012
413Bevoorradings-, uitbetalings- en transportbedienden 01/01/2005 - 31/12/2012
414Bibliotheekbedienden, boden en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
419Overige kantoorbedienden 01/01/2005 - 31/12/2012
421Kassiers, loketbedienden en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
422Receptiebedienden en bedienden aan inlichtingenloketten 01/01/2005 - 31/12/2012
511Begeleidingspersoneel en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
512Beheerders en personeel van restauratiediensten 01/01/2005 - 31/12/2012
513Verzorgend personeel en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
514Overig personeel bij rechtstreekse dienstverlening aan particulieren 01/01/2005 - 31/12/2012
515Astrologen, waarzeggers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
516Personeel van veiligheidsdiensten 01/01/2005 - 31/12/2012
521Mannequins en andere modellen 01/01/2005 - 31/12/2012
522Verkopers en winkeldemonstrateurs 01/01/2005 - 31/12/2012
523Marktkramers 01/01/2005 - 31/12/2012
611Landbouwers en geschoolde arbeiders uit marktgerichte teelten 01/01/2005 - 31/12/2012
612Fokkers en geschoolde arbeiders uit marktgerichte fokkerijen en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
613Geschoolde arbeiders uit marktgerichte polyculturen en fokkerijen 01/01/2005 - 31/12/2012
614Bosbouwberoepen en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
615Vissers, jagers en trappers 01/01/2005 - 31/12/2012
621Landbouwers, landbouwarbeiders en vissers voor eigen levensonderhoud 01/01/2005 - 31/12/2012
711Mijnwerkers, groevearbeiders, springstoffenaanstekers en steenhouwers 01/01/2005 - 31/12/2012
712Bouwvakkers ( ruwbouw ) en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
713Bouwvakkers ( afbouw ) en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
714Schilders, gevelreinigers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
721Lassers, plaatwerkers, ketelmakers, monteurs van ijzeren gebinten e.d. 01/01/2005 - 31/12/2012
722Ijzersmeden, gereedschapsmakers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
723Mecaniciens en instellers van machines 01/01/2005 - 31/12/2012
724Mecaniciens en instellers van elektrische en elektronische apparatuur 01/01/2005 - 31/12/2012
731Precisiemecaniciens op metalen en soortgelijke materialen 01/01/2005 - 31/12/2012
732Pottenbakkers, glasblazers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
733Arbeiders in het hout-, textiel- en lederambacht en soortgelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
734Arbeiders en ambachtslieden in de drukkerij en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
741Ambachtslieden en arbeiders in de voedingsnijverheid en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
742Ambachtslieden en arbeiders in de houtbewerking, meubelmakers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
743Ambachtslieden en arbeiders in de textielbewerking en de kleding e.d. 01/01/2005 - 31/12/2012
744Ambachtslieden & arbeiders in de leder- en huidenbewerking en schoenmakerij 01/01/2005 - 31/12/2012
811Bestuurders van uitrustingen voor mijnbouw en winning van delfstoffen 01/01/2005 - 31/12/2012
812Bestuurders van uitrustingen voor metaalbewerking 01/01/2005 - 31/12/2012
813Bestuurders van uitrustingen voor glasbewerking en aardewerk en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
814Bestuurders van uitrustingen voor houtbewerking en papiervervaardiging 01/01/2005 - 31/12/2012
815Bestuurders van uitrustingen voor chemicaliënbewerking 01/01/2005 - 31/12/2012
816Bestuurders van uitrustingen voor energieproductie en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
817Bestuurders van automatische montageketens en van industriële robots 01/01/2005 - 31/12/2012
821Bestuurders van machines voor metaal- en mineraliënbewerking 01/01/2005 - 31/12/2012
822Bestuurders van machines voor chemicaliënproductie 01/01/2005 - 31/12/2012
823Bestuurders van mach. voor het vervaardigen van rubber- en plasticproducten 01/01/2005 - 31/12/2012
824Bestuurders van machines voor houtbewerking 01/01/2005 - 31/12/2012
825Bestuurders drukkerijmach., boekbinderijmach. en mach. voor papierbewerking 01/01/2005 - 31/12/2012
826Bestuurders mach. voor vervaardiging van textiel-, bont- en lederartikelen 01/01/2005 - 31/12/2012
827Bestuurders van machines voor de vervaardiging van eetwaren e.d. 01/01/2005 - 31/12/2012
828Assemblagearbeiders 01/01/2005 - 31/12/2012
829Overige machinebestuurders en assemblagearbeiders 01/01/2005 - 31/12/2012
831Bestuurders van locomotieven en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
832Bestuurders van motorvoertuigen 01/01/2005 - 31/12/2012
833Bestuurders van mobiel landbouwmaterieel en van andere mobiele werktuigen 01/01/2005 - 31/12/2012
834Matrozen en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
911Straatventers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
912Schoenpoetsers en andere beoefenaars van op straat uitgeoefende beroepen 01/01/2005 - 31/12/2012
913Gezinshelpers en andere helpers, schoonmakers en wasbazen 01/01/2005 - 31/12/2012
914Gebouwpersoneel, ruitenwassers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
915Dienstboden, sjouwers, bewakers, portiers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
916Vuilnisophalers en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
921Handlangers in de landbouw, de visserij en dergelijke 01/01/2005 - 31/12/2012
931Handlangers in de mijnbouw, de bouwnijverheid en openbare werken 01/01/2005 - 31/12/2012
932Handlangers in de verwerkende nijverheid 01/01/2005 - 31/12/2012
933Handlangers in het transport, laders en lossers 01/01/2005 - 31/12/2012