Variabele: Jaar beschouwd in B2

Een verbetering voorstellen

Naam

Jaar beschouwd in B2

Afkorting

CDIENSTJ

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Duidt aan voor welk jaar de informatie uit het bestand B2 geldt.

Bron

DWH_FAT_B2

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

In formulier B2 wordt de informatie geactualiseerd op 31/12 van het jaar van het ongeval, van het jaar + 1 dat volgt op het ongeval en van het jaar + 2 na het ongeval.

Internationale compatibiliteit

/