Variabele: Loonverlies

Een verbetering voorstellen

Naam

Loonverlies

Afkorting

MONTPERTSAL

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het totale bedrag aan loonverlies weer uitbetaald (voor een bepaald INSZ / schadegeval / slachtoffer) tijdens het boekjaar waarvoor de informatie meegedeeld wordt.

Bron

DWH_FAT_PM

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De bedragen kunnen negatief zijn. De bedragen worden uitgedrukt in euro

Internationale compatibiliteit

/