Variabele: Materiële agens

Een verbetering voorstellen

Naam

Materiële agens

Afkorting

CAGMAT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Materiële agens van de afwijking. Het gaat om de belangrijkste materiële agens verbonden aan de afwijkende gebeurtenis. Het beschrijft het werktuig, het voorwerp, het instrument verbonden aan de afwijking van het proces, verbonden aan hetgeen abnormaal verlopen is. Als er meerdere materiële agentia zijn voor de (laatste) afwijking, dan wordt de materiële agens die als laatste tussenkomt geregistreerd.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " Arabb " voor de periode vóór 01/01/2005.

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
00.00Geen betrokken voorwerp of geen informatie 01/01/2005 - 31/12/2016
00.01Geen betrokken voorwerp 01/01/2005 - 31/12/2016
00.02Geen informatie 01/01/2005 - 31/12/2016
00.99Overige situaties, behorend tot groep 00, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
01.00Gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers (binnen of buiten, vast of verplaatsbaar, tijdelijk of permanent) - Niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
01.01Onderdelen van gebouwen, constructies - deuren, muren, wanden,... en obstakels die als zodanig bedoeld zijn (ramen, schuiframen, ...) 01/01/2005 - 31/12/2016
01.02Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - vloeren (binnen of buiten, landbouwgrond, sportterreinen, gladde vloeren, vloeren met obstakels, planken met spijkers, ...) 01/01/2005 - 31/12/2016
01.03Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - drijvend 01/01/2005 - 31/12/2016
01.99Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers, behorend tot groep 01, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
02.00Gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte (binnen of buiten) - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
02.01Bovengrondse delen van gebouwen - vast (daken, terrassen, openingen, trappen, kades) 01/01/2005 - 31/12/2016
02.02Constructies, oppervlakken in de hoogte - vast (loopbruggen, vaste ladders, pijlonen) 01/01/2005 - 31/12/2016
02.03Constructies, oppervlakken in de hoogte - beweegbaar (rolsteigers, verplaatsbare ladders, werkbakken, hefplatformen) 01/01/2005 - 31/12/2016
02.04Constructies, oppervlakken in de hoogte - tijdelijk (tijdelijke stellingen, harnasgordels, vanglijnen) 01/01/2005 - 31/12/2016
02.05Constructies, oppervlakken in de hoogte - drijvend (boorplatform, steigers op lichters) 01/01/2005 - 31/12/2016
02.99Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte, behorend tot groep 02, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
03.00Gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds (binnen of buiten) - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
03.01Graafwerkzaamheden, kuilen, putten, steile hellingen, werkkuilen 01/01/2005 - 31/12/2016
03.02Onderaardse gangen, tunnels 01/01/2005 - 31/12/2016
03.03Onderwateromgeving 01/01/2005 - 31/12/2016
03.99Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds, behorend tot groep 02, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
04.00Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
04.01Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - vast - voor gassen, vloeistoffen, vaste stoffen, incl. laadtrechters 01/01/2005 - 31/12/2016
04.02Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - verplaatsbaar 01/01/2005 - 31/12/2016
04.03Drainage, rioleringen 01/01/2005 - 31/12/2016
04.99Overige distributiesystemen voor materialen, toevoer, leidingen, behorend tot groep 04, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
05.00Motoren, systemen voor transmissie en opslag van energie - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
05.01Motoren, generatoren (thermische, elektrische of stralingsenergie), compressors, pompen 01/01/2005 - 31/12/2016
05.02Systemen voor transmissie en opslag van energie (mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch, incl. batterijen en accu's) 01/01/2005 - 31/12/2016
05.99Overige systemen voor transmissie en opslag van energie, behorend tot groep 05, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
06.00Handgereedschap, niet gemotoriseerd - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
06.01Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor zagen 01/01/2005 - 31/12/2016
06.02Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren) 01/01/2005 - 31/12/2016
06.03Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien 01/01/2005 - 31/12/2016
06.04Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor krabben, polijsten, schuren 01/01/2005 - 31/12/2016
06.05Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor boren, draaien, schroeven 01/01/2005 - 31/12/2016
06.06Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor spijkeren, klinken, nieten 01/01/2005 - 31/12/2016
06.07Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor naaien, breien 01/01/2005 - 31/12/2016
06.08Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor lassen, lijmen 01/01/2005 - 31/12/2016
06.09Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwwerktuigen) 01/01/2005 - 31/12/2016
06.10Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken 01/01/2005 - 31/12/2016
06.11Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor schilderen 01/01/2005 - 31/12/2016
06.12Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor vasthouden, grijpen 01/01/2005 - 31/12/2016
06.13Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen) 01/01/2005 - 31/12/2016
06.14Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend 01/01/2005 - 31/12/2016
06.15Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - overige niet-snijdend 01/01/2005 - 31/12/2016
06.99Overig handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 06, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
07.00Mechanisch gereedschap met de hand bediend - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
07.01Mechanisch handgereedschap - voor zagen 01/01/2005 - 31/12/2016
07.02Mechanisch handgereedschap - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren) 01/01/2005 - 31/12/2016
07.03Mechanisch handgereedschap - voor slijpen, steken, beitelen (grootte lager zie 09.02), snoeien, maaien 01/01/2005 - 31/12/2016
07.04Mechanisch handgereedschap - voor krabben, polijsten, schuren (incl. doorslijpmachine) 01/01/2005 - 31/12/2016
07.05Mechanisch handgereedschap - voor boren, draaien, schroeven 01/01/2005 - 31/12/2016
07.06Mechanisch handgereedschap - voor spijkeren, klinken, nieten 01/01/2005 - 31/12/2016
07.07Mechanisch handgereedschap - voor naaien, breien 01/01/2005 - 31/12/2016
07.08Mechanisch handgereedschap - voor lassen, lijmen 01/01/2005 - 31/12/2016
07.09Mechanisch handgereedschap - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwmachines, betonbrekers) 01/01/2005 - 31/12/2016
07.10Mechanisch handgereedschap - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken (incl. stofzuiger, hogedrukreiniger) 01/01/2005 - 31/12/2016
07.11Mechanisch handgereedschap - voor schilderen 01/01/2005 - 31/12/2016
07.12Mechanisch handgereedschap - voor vasthouden, grijpen 01/01/2005 - 31/12/2016
07.13Mechanisch handgereedschap - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen) 01/01/2005 - 31/12/2016
07.14Mechanisch handgereedschap - voor verwarmen (incl. droger, verfafbrander, strijkijzer) 01/01/2005 - 31/12/2016
07.15Handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend 01/01/2005 - 31/12/2016
07.16Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - overige, niet-snijdend 01/01/2005 - 31/12/2016
07.17Pneumatische spuitwerktuigen (zonder het werktuig nauwkeurig weer te geven) 01/01/2005 - 31/12/2016
07.99Met de hand bediend mechanisch gereedschap, voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 07, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
08.00Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
08.01Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor zagen 01/01/2005 - 31/12/2016
08.02Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor snijden, afsnijden (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren) 01/01/2005 - 31/12/2016
08.03Handgereedschap, zonder aanduiding over aandrijving - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien 01/01/2005 - 31/12/2016
08.04Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor krabben, polijsten, schuren 01/01/2005 - 31/12/2016
08.05Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor boren, draaien, schroeven 01/01/2005 - 31/12/2016
08.06Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor spijkeren, klinken, nieten 01/01/2005 - 31/12/2016
08.07Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor naaien, breien 01/01/2005 - 31/12/2016
08.08Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor lassen, lijmen 01/01/2005 - 31/12/2016
08.09Handgereedschap, zonder aanduiding over aandrijving - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwmachines) 01/01/2005 - 31/12/2016
08.10Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken 01/01/2005 - 31/12/2016
08.11Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor schilderen 01/01/2005 - 31/12/2016
08.12Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor vasthouden, grijpen 01/01/2005 - 31/12/2016
08.13Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving- voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen) 01/01/2005 - 31/12/2016
08.14Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend 01/01/2005 - 31/12/2016
08.15Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden - overige niet-snijdend 01/01/2005 - 31/12/2016
08.99Overig handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving, behorend tot groep 08, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
09.00Machines en uitrusting - draagbaar of verplaatsbaar - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
09.01Draagbare of verplaatsbare machines - voor opgravingen en grondbewerking, mijnbouw, steen/zandgroeven en machines voor de bouw van openbare werken 01/01/2005 - 31/12/2016
09.02Draagbare of verplaatsbare machines - voor grondbewerking, landbouw 01/01/2005 - 31/12/2016
09.03Draagbare of verplaatsbare machines (niet voor grondbewerking - voor bouwplaatsen 01/01/2005 - 31/12/2016
09.04Verplaatsbare vloerreinigingsmachines 01/01/2005 - 31/12/2016
09.99Overige draagbare of verplaatsbare machines, behorend tot groep 09, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
10.00Machines en uitrusting - vast gemonteerd - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
10.01Vast gemonteerde machines voor opgravingen en grondwerkzaamheden 01/01/2005 - 31/12/2016
10.02Machines voor het voorbewerken van materialen, breken, vermalen, filteren, scheiden, mengen, kneden 01/01/2005 - 31/12/2016
10.03Machines voor het verwerken van materialen - chemische procédés, fermentoren) 01/01/2005 - 31/12/2016
10.04Machines voor het verwerken van materialen - warmteprocédés (oven, drooginstallaties, droogruimtes) 01/01/2005 - 31/12/2016
10.05Machines voor het verwerken van materialen - koudeprocédés (koudeopwekking) 01/01/2005 - 31/12/2016
10.06Machines voor het verwerken van materialen - andere procédés 01/01/2005 - 31/12/2016
10.07Machines voor vormen, persen, pletten 01/01/2005 - 31/12/2016
10.08Machines voor vormen - kalanderen, lamineren, machines met rollen (incl. voor papierfabricage) 01/01/2005 - 31/12/2016
10.09Machines voor vormen - door injectie, extrusie, inblazing, spinnen, afgieten, smelten 01/01/2005 - 31/12/2016
10.10Bewerkingsmachines - voor schaven, frezen, vlakslijpen, slijpen, polijsten, draaien, boren 01/01/2005 - 31/12/2016
10.11Bewerkingsmachines - voor zagen 01/01/2005 - 31/12/2016
10.12Bewerkingsmachines - voor snijden, splijten, snoeien (incl.decoupeerpers, schaar, snijmachine, snijbrander) 01/01/2005 - 31/12/2016
10.13Machines voor oppervlakbewerking - schoonmaken, wassen,drogen, schilderen, drukken 01/01/2005 - 31/12/2016
10.14Machines voor oppervlakbewerking - galvaniseren, elektrolytische oppervlakbehandeling 01/01/2005 - 31/12/2016
10.15Machines voor assembleren (lassen, lijmen, spijkeren, schroeven,klinken, spinnen, kabeldraaien, naaien, nieten) 01/01/2005 - 31/12/2016
10.16Machines voor conditioneren, verpakken (vullen, etiketteren,sluiten enz.) 01/01/2005 - 31/12/2016
10.17Overige machines voor specifieke industriële doeleinden(machines voor controle, testen, diverse machines) 01/01/2005 - 31/12/2016
10.18Speciale machines voor landbouw, veeteelt, niet behorend tot de hierboven genoemde machines 01/01/2005 - 31/12/2016
10.99Overige machines en uitrusting, vast gemonteerd, behorend tot groep 10, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
11.00Systemen voor gesloten of open transport en opslag - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
11.01Vaste transportbanden, materialen en systemen voor ononderbroken- loopbanden, roltrappen, kabelbanen, rolbanden,... 01/01/2005 - 31/12/2016
11.02Vracht- en personenliften, hefinstallaties - goederenlift, hijsemmer,krik, ... 01/01/2005 - 31/12/2016
11.03Vaste of verplaatsbare kranen, op voertuigen gemonteerd,loopkranen, hefmateriaal voor hangende lasten 01/01/2005 - 31/12/2016
11.04Verplaatsbare transportsystemen, transportwagentjes (al dan niet gemotoriseerd) - kruiwagen, palethefwagentje, ... 01/01/2005 - 31/12/2016
11.05Installaties voor heffen, vastmaken, grijpen, en diverse transportmiddelen (incl. stroppen, haken, takels enz.) 01/01/2005 - 31/12/2016
11.06Systemen voor opslag, verpakking, containers (silo's, reservoirs,tanks, bassins) vast gemonteerde 01/01/2005 - 31/12/2016
11.07Systemen voor opslag, transport, containers laadbakken -verplaatsbaar 01/01/2005 - 31/12/2016
11.08Hulpmiddelen voor opslag, stellingen, palletstellingen, paletten 01/01/2005 - 31/12/2016
11.09Diverse verpakkingen, klein en middelgroot, verplaatsbaar(diverse bakken en vaten, flessen, kisten, gasflessen, brandblussers enz.) 01/01/2005 - 31/12/2016
11.99Overige systemen voor gesloten of open transport en opslag,behorend tot groep 11, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
12.00Voertuigen voor transport over land - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
12.01Zware voertuigen: vrachtwagens, goederenvervoer: bussen,touringcars (personenvervoer) 01/01/2005 - 31/12/2016
12.02Lichte voertuigen: vracht- of personenvervoer 01/01/2005 - 31/12/2016
12.03Voertuigen - met twee of drie wielen, al dan niet gemotoriseerd 01/01/2005 - 31/12/2016
12.04Overige vervoermiddelen over land: ski's, rolschaatsen, ... 01/01/2005 - 31/12/2016
12.99Overige voertuigen voor transport over land, behorend tot groep 12, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
13.00Overige transportvoertuigen - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
13.01Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: vrachtvervoer lasten 01/01/2005 - 31/12/2016
13.02Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: personenvervoer 01/01/2005 - 31/12/2016
13.03Vaartuigen: vrachtvervoer 01/01/2005 - 31/12/2016
13.04Vaartuigen: personenvervoer 01/01/2005 - 31/12/2016
13.05Vaartuigen: visserij 01/01/2005 - 31/12/2016
13.06Luchtvoertuigen: vrachtvervoer 01/01/2005 - 31/12/2016
13.07Luchtvoertuigen: personenvervoer 01/01/2005 - 31/12/2016
13.99Overige transportvoertuigen, behorend tot groep 13, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
14.00Materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, breukmateriaal, stof - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
14.01Bouwmaterialen - groot en klein: prefabelementen, bekistingsonderdelen, baksteken, dakpakken, ... 01/01/2005 - 31/12/2016
14.02Bouwmateriaal of onderdelen van machines, voertuigen: chassis, kettingkast, kruk, wiel, ... 01/01/2005 - 31/12/2016
14.03Bewerkte stukken of elementen, machinewerktuigen (incl. deeltjes en splinters afkomstig van deze voorwerpen) 01/01/2005 - 31/12/2016
14.04Assemblage-elementen: schroeven, spijkers, bouten, ... 01/01/2005 - 31/12/2016
14.05Deeltjes, stof, scherven, stukjes, spatten, splinters en andere breukdeeltjes 01/01/2005 - 31/12/2016
14.06Landbouwproducten - (incl. graankorrels, stro, overige landbouwproducten) 01/01/2005 - 31/12/2016
14.07Producten - voor de landbouw, veeteelt (incl. meststoffen,veevoeder) 01/01/2005 - 31/12/2016
14.08Opgeslagen producten - incl. voorwerpen en verpakkingen in opslag 01/01/2005 - 31/12/2016
14.09Opgeslagen producten - in rollen, klossen 01/01/2005 - 31/12/2016
14.10Lasten - d.m.v. mechanisch transportmiddel verplaatst 01/01/2005 - 31/12/2016
14.11Lasten, hangend aan hefinstallaties, kraan 01/01/2005 - 31/12/2016
14.12Lasten - met de hand gebruiken 01/01/2005 - 31/12/2016
14.99Overige materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, behorend tot groep 14, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
15.00Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
15.01Bijtende, corrosieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2005 - 31/12/2016
15.02Schadelijke, giftige stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2005 - 31/12/2016
15.03Ontvlambare stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2005 - 31/12/2016
15.04Explosieven, reactieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2005 - 31/12/2016
15.05Gassen, dampen zonder specifieke uitwerking (biologisch inert, verstikkend) 01/01/2005 - 31/12/2016
15.06Radioactieve stoffen 01/01/2005 - 31/12/2016
15.07Biologische stoffen 01/01/2005 - 31/12/2016
15.08Stoffen, materialen zonder specifieke risico's (water, inerte materialen enz.) 01/01/2005 - 31/12/2016
15.99Overige chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen,biologische stoffen, behorend tot groep 15, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
16.00Veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
16.01Veiligheidssystemen - op machines 01/01/2005 - 31/12/2016
16.02Persoonlijke beschermingssystemen 01/01/2005 - 31/12/2016
16.03Systemen en uitrusting voor hulpverlening 01/01/2005 - 31/12/2016
16.99Overige veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting, behorend tot groep 16, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
17.00Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting,wapens, huishoudelijke apparaten - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
17.01Meubilair 01/01/2005 - 31/12/2016
17.02Apparatuur - informatica, bureautica, reprografie, communicatie 01/01/2005 - 31/12/2016
17.03Benodigdheden - voor onderwijs, schrijven, tekenen (schrijfmachine,frankeermachine, vergrotingsapparaat, prikklok) 01/01/2005 - 31/12/2016
17.04Artikelen en uitrusting voor sport en spel 01/01/2005 - 31/12/2016
17.05Wapens 01/01/2005 - 31/12/2016
17.06Persoonlijke bezittingen, kleding 01/01/2005 - 31/12/2016
17.07Muziekinstrumenten 01/01/2005 - 31/12/2016
17.08Huishoudelijke apparaten, gebruiksartikelen, voorwerpen,linnengoed (voor professioneel gebruik) 01/01/2005 - 31/12/2016
17.99Overige kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting,wapens, behorend tot groep 17, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
18.00Levende organismen en mensen - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
18.01Bomen, planten, kweekproducten 01/01/2005 - 31/12/2016
18.02Dieren - huisdieren, vee 01/01/2005 - 31/12/2016
18.03Dieren - wilde dieren, insecten, slangen 01/01/2005 - 31/12/2016
18.04Micro-organismen 01/01/2005 - 31/12/2016
18.05Virussen 01/01/2005 - 31/12/2016
18.06Mensen 01/01/2005 - 31/12/2016
18.99Overige levende organismen behorend tot groep 18, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
19.00Bulkafval - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
19.01Bulkafval - stoffen, producten, materialen, voorwerpen 01/01/2005 - 31/12/2016
19.02Bulkafval - chemische stoffen 01/01/2005 - 31/12/2016
19.03Bulkafval - biologische, plantaardige, dierlijke stoffen 01/01/2005 - 31/12/2016
19.99Overig bulkafval, behorend tot groep 19, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
20.00Fysische verschijnselen en natuurlijke elementen - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
20.01Fysische verschijnselen - lawaai, natuurlijke straling, licht,lichtboog, overdruk, onderdruk, druk 01/01/2005 - 31/12/2016
20.02Natuurlijke en atmosferische elementen (incl. watervlaktes,modder, regen, hagel, sneeuw, ijzel, windstoot enz.) 01/01/2005 - 31/12/2016
20.03Natuurrampen (incl. overstroming, vulkanisme, aardbeving,vloedgolf, vuur, brand, enz.) 01/01/2005 - 31/12/2016
20.99Overige fysische verschijnselen en natuurlijke elementen,behorend tot groep 20, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
99.00Overige betrokken voorwerpen die niet in deze lijst vermeld worden 01/01/2005 - 31/12/2016