Variabele: Materiële agens

Een verbetering voorstellen

Naam

Materiële agens

Afkorting

Arabb

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan welke materiële agens is tussengekomen in het ongeval (machine, gereedschap, ...)

Bron

DWH_FAT_B1

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor ongevallen die plaatsgevonden hebben in 2004 of vroeger, gaat het om tabel B van bijlage IV van het KB van 27/03/1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
110Mechanische risico's van de drijfmachines of generatoren, ... 01/01/1999 - 31/12/2004
120Overbrengingsorganen 01/01/1999 - 31/12/2004
130Bewerkings-, fatsoenerings- en fabricatiemachines 01/01/1999 - 31/12/2004
131Persen 01/01/1999 - 31/12/2004
132Metaalscharen en soortgelijke machines 01/01/1999 - 31/12/2004
133Slijpmachines 01/01/1999 - 31/12/2004
134Walsen 01/01/1999 - 31/12/2004
135Cirkelzagen 01/01/1999 - 31/12/2004
136Andere zagen 01/01/1999 - 31/12/2004
137Houtfreesmachines 01/01/1999 - 31/12/2004
138Vlakbanken en vandiktebanken 01/01/1999 - 31/12/2004
139Bewerkings- en fabricatiemachines 01/01/1999 - 31/12/2004
141Pikmachines, met inbegrip van de pikdorsers 01/01/1999 - 31/12/2004
142Dorsmachines 01/01/1999 - 31/12/2004
149Andere 01/01/1999 - 31/12/2004
151Boormachines en panzers 01/01/1999 - 31/12/2004
159Andere 01/01/1999 - 31/12/2004
190Andere machines en toestellen die eigen zijn aan de activiteit ... 01/01/1999 - 31/12/2004
191Risico's eigen aan transmissieorganen 01/01/1999 - 31/12/2004
192Risico's eigen aan producten in fabricatie (vb:stuk in beweging) 01/01/1999 - 31/12/2004
193Bewerkingsmachines niet geïntegreerd in de fabricatielijnen 01/01/1999 - 31/12/2004
211Kranen 01/01/1999 - 31/12/2004
212Rolbruggen, portaalkranen 01/01/1999 - 31/12/2004
213Liften, goederenliften 01/01/1999 - 31/12/2004
214Lieren 01/01/1999 - 31/12/2004
215Takels 01/01/1999 - 31/12/2004
216Heftrucks 01/01/1999 - 31/12/2004
217Behandelingstoebehoren (kabels, paletten, hoeken, magneten) 01/01/1999 - 31/12/2004
218Hangende lasten 01/01/1999 - 31/12/2004
219Andere 01/01/1999 - 31/12/2004
221Openbaar net 01/01/1999 - 31/12/2004
222Privaat net 01/01/1999 - 31/12/2004
231Motorvoertuigen 01/01/1999 - 31/12/2004
232Voertuigen zonder motor 01/01/1999 - 31/12/2004
240Vervoermiddelen te water 01/01/1999 - 31/12/2004
291Transporteurs boven de grond met kabel 01/01/1999 - 31/12/2004
292Mechanische transporteurs, exclusief transporteurs boven de grond met kabel 01/01/1999 - 31/12/2004
293Vervoermiddelen door opzuiging of met samengeperst gas 01/01/1999 - 31/12/2004
299Andere 01/01/1999 - 31/12/2004
311Stoomketels 01/01/1999 - 31/12/2004
312Recipiënten 01/01/1999 - 31/12/2004
313Leidingen en bijbehorigheden 01/01/1999 - 31/12/2004
314Gasflessen 01/01/1999 - 31/12/2004
319Andere 01/01/1999 - 31/12/2004
320Ovens, haarden, droogovens en andere installaties die warmte uitstralen 01/01/1999 - 31/12/2004
330Installaties waar koude geproduceerd of gebruikt wordt 01/01/1999 - 31/12/2004
341Vervoer van stroom 01/01/1999 - 31/12/2004
342Handwerktuigen 01/01/1999 - 31/12/2004
349Alle andere elektrische machines, toestellen en installaties 01/01/1999 - 31/12/2004
351Alleen door menselijke kracht bewogen 01/01/1999 - 31/12/2004
352Bewogen door een andere kracht dan de menselijke 01/01/1999 - 31/12/2004
360Ladders, verplaatsbare leuningen, voetbankjes, enz. 01/01/1999 - 31/12/2004
370Stellingen 01/01/1999 - 31/12/2004
390Ander materieel niet elders gerangschikt 01/01/1999 - 31/12/2004
410Springstoffen 01/01/1999 - 31/12/2004
420Gassen, stoom, rook 01/01/1999 - 31/12/2004
430Scheikundige stoffen, vaste en vloeibare 01/01/1999 - 31/12/2004
431Brandende of smeltende stoffen 01/01/1999 - 31/12/2004
440Stof, vliegende deeltjes, scherven 01/01/1999 - 31/12/2004
451Ioniserende stralingen 01/01/1999 - 31/12/2004
459Andere stralingen 01/01/1999 - 31/12/2004
460Materialen 01/01/1999 - 31/12/2004
461Manueel behandelde stukken 01/01/1999 - 31/12/2004
510Werk- en doorgangsoppervlakten. Grondoppervlakten 01/01/1999 - 31/12/2004
520Hindernissen, openingen in de grondoppervlakten (putten, kuilen) 01/01/1999 - 31/12/2004
530Trappen, leuningen, treden 01/01/1999 - 31/12/2004
540Wind of bliksem 01/01/1999 - 31/12/2004
550Te weerhouden voor ondergrondse werkmiddens 01/01/1999 - 31/12/2004
610Dieren 01/01/1999 - 31/12/2004
690Andere materiële agentia die in geen andere rubriek gerangschikt zijn 01/01/1999 - 31/12/2004