Variabele: Ongeschiktheidspercentage

Een verbetering voorstellen

Naam

Ongeschiktheidspercentage

Afkorting

PTBWOD

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid - percentage vastgesteld of geëvalueerd op 31 december van het beschouwde jaar

Bron

DWH_FAT_B2

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid