Variabele: Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Taux_ip

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Percentage gedeeltelijke medische ongeschiktheid zoals opgenomen in het reglement

Bron

DWH_FAT_PROPA

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid