Variabele: Percentage van blijvende ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage van blijvende ongeschiktheid

Afkorting

TAUXIPRES

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid aan dat voorzien wordt door de arbeidsongevallenverzekeraar op het ogenblik van het ongeval.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De waarden van deze variabele worden uitgedrukt in honderdsten van % (bv. ongeschiktheid van 11,5% = 11,50; ongeschiktheid van 100% = 100,00).

Internationale compatibiliteit

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid