Variabele: Percentage van tijdelijke ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage van tijdelijke ongeschiktheid

Afkorting

TAUXIT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Percentage van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer

Bron

DWH_FAT_SINPERIT

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

De tijdelijke ongeschiktheid kan volledig of gedeeltelijk zijn (bv. ongeschiktheid van 50 % = 50,00 ; ongeschiktheid van 100 % = 100,00).

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid