Variabele: Belangrijkheidscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Belangrijkheidscode

Afkorting

Belangcd

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die de volgorde van belang van de arbeidsprestaties op de laatste dag van het kwartaal aangeeft.

Bron

DWH_BCSS_VarDerEmploi

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze code is van betekenis voor de verdeling van de personen met meerdere jobs naar activiteitssector, ondernemingsgrootte, ...

 

Voor personen die enkel jobs in loondienst combineren wordt de code 1 (= voornaamste arbeidsprestatie) toegekend aan de arbeidsprestatie die (in volgorde van belang):

  • actief is op de laatste dag van het kwartaal;
  • verbonden is met het hoogste bruto-loon (normaal loon + forfait);
  • het belangrijkste type prestatie is (volgorde van belang: voltijds, deeltijds, bij tussenpozen/ seizoenarbeid, onbekend);
  • verbonden is met het grootst aantal arbeidsdagen (arbeidsuren in geval van deeltijdarbeid);
  • verbonden is met het grootst aantal gelijkgestelde dagen.

Op basis van deze criteria worden - in geval dat meer dan twee jobs in loondienst gecombineerd worden - ook de codes 2, 3, ... toegekend.

 

Voor personen die één of meerdere jobs in loondienst combineren met het statuut der zelfstandige geldt dat:

  • als de bijdragecategorie (zie variabele 'Bijdcat' - RSVZ) aangeeft dat de activiteit in het zelfstandigenstatuut een hoofdbezigheid of een activiteit na pensioenleeftijd is, en het arbeidsregime van de job in loondienst niet voltijds is (zie variabele 'T-prest' - RSZ en RSZPPO) dan krijgt de arbeidsprestatie in het zelfstandigenstatuut belangrijkheidscode 1. De jobs in loondienst krijgen de belangrijkheidscode 2 en verder, op basis van de vermelde criteria.
  • In de andere gevallen krijgt de arbeidsprestatie in het zelfstandigenstatuut de minst belangrijke code, na de jobs in loondienst waarvoor de vermelde criteria gehanteerd worden.

Internationale compatibiliteit

/