Variabele: Bruggepensioneerd en RMI/RMH

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruggepensioneerd en RMI/RMH

Afkorting

pod_mi_prepension_complete

Thema

Brugpensioenen, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

De persoon is bruggepensioneerd en heeft recht op OCMW-steun (Recht op Maatschappelijke Integratie / Recht op Maatschappelijke Hulp).

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - 31/12/2011

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 351 (volledig brugpensioen).
  • De persoon is met volledig brugpensioen en ontvangt OCMW-steun Recht op Maatschappelijke Integratie / Recht op Maatschappelijke Hulp.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).
  • Deze afgeleide variabele is op 01/01/2012 van naam veranderd. Voortaan spreekt men niet meer van 'brugpensioen', maar van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', dat kan worden afgekort tot SWT.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - 31/12/2011
1Ja 31/03/2003 - 31/12/2011