Variabele: Bruto belastbare uitkering NIC

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto belastbare uitkering NIC

Afkorting

uitkering_BB_nic

Thema

Moederschapsbescherming, Primaire arbeidsongeschiktheid, Ziekte

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto belastbare - gekend bij het NIC in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: arbeidsongeschiktheidsuitkering in het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid, moederschapbescherming (uitkering in het kader van zwangerschapsverlof, uitkering in het kader van vaderschapsverlof, uitkering in het kader van adoptieverlof, uitkering in het kader van borstvoedingsverlof, uitkering voor werkverwijdering wegens borstvoeding, zwangerschap en besmettelijke ziekten), tegemoetkoming voor hulp van derden.
  • Enkel de uitkeringen in het stelsel van werknemers en zelfstandigen en van de gecontroleerde werklozen zijn opgenomen in deze variabele.
  • Deze variabele bevat een bruto belastbaar bedrag, dit wil zeggen na aftrek van sociale bijdragen en voor aftrek van bedrijfsvoorheffing.

Internationale compatibiliteit

/