Variabele: Bruto belastbare uitkering RSVZ-kb

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto belastbare uitkering RSVZ-kb

Afkorting

uitkering_BB_rsvz_kb

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto belastbare - gekend bij het RSVZ-kb in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2013

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: kraamgeld, gewone kinderbijslag, verhoogde wezenbijslag, sociale toeslag voor zieken, door een ongeval getroffenen of invaliden, sociale toeslag voor werklozen, sociale toeslag voor gepensioneerden, bijkomende bijslag voor eenoudergezinnen, bijslag kind met een handicap of aandoening en leeftijdsbijslagen.
  • Deze variabele bevat enkel de gezinsbijslag in het stelsel van de zelfstandigen.
  • Doordat het RSVZ niet beschikt over betalingsgegevens inzake de gezinsbijslag, zijn de geconstrueerde bedragen in feite gesimuleerde bedragen. Dit wil zeggen dat deze bedragen in bepaalde gevallen kunnen afwijken van de werkelijk uitbetaalde bedragen. Met name bij de bepaling van de sociale toeslagen kunnen er afwijkingen voorkomen. De variabelen zijn bijgevolg niet rechtstreeks afkomstig van het RSVZ.
  • Deze uitkering is niet onderhevig aan sociale bijdragen en personenbelasting. De bruto en bruto belastbare variabele zijn bijgevolg gelijk aan elkaar.

Internationale compatibiliteit

/