Variabele: Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen en RMI / RMH

Een verbetering voorstellen

Naam

Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen en RMI / RMH

Afkorting

pod_mi_tbs

Thema

Sociale bijstand, Terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen

Definitie/omschrijving

De persoon bevindt zich in terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen en ontvangt OCMW-steun (Recht op Maatschappelijke Integratie / Recht op Maatschappelijke Steun).

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

30/06/2011 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 352 (Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen).
  • De persoon is met terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen en ontvangt OCWM-steun Recht op Maatschappelijke Integratie / Recht op Maatschappelijke Steun.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 30/06/2011 - ∞
1Ja 30/06/2011 - ∞