Variabele: Uitkering beroepsziekte en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten

Een verbetering voorstellen

Naam

Uitkering beroepsziekte en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten

Afkorting

fbz_incap_prim

Thema

Beroepsziekte, Moederschapsbescherming, Primaire arbeidsongeschiktheid, Ziekte

Definitie/omschrijving

De persoon is arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten en ontvangt een uitkering voor beroepsziekten

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 371 (arbeidsongeschiktheid gekend bij de mutualiteiten).
  • Onder arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten wordt verstaan zwangerschaps-, adoptie-, en vaderschapsverlof, werkverwijdering en primaire arbeidsongeschiktheid.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞