Variabele: Uitkering beroepsziekte en RMI / RMH

Een verbetering voorstellen

Naam

Uitkering beroepsziekte en RMI / RMH

Afkorting

fbz_leefloner

Thema

Beroepsziekte, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

De persoon heeft recht op OCMW-steun (Recht op Maatschappelijke Integratie / Recht op Maatschappelijke Hulp) en op een uitkering beroepsziekte

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 33 (Gekend bij het OCMW: Recht op Maatschappelijke integratie / Recht op Maatschappelijke Hulp).
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞