Variabele: Voltijds equivalent maximaal op huishoudniveau

Een verbetering voorstellen

Naam

Voltijds equivalent maximaal op huishoudniveau

Afkorting

Voltijds_equivalent_ max

Thema

Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Het voltijds equivalent maximaal geeft het maximaal potentiële arbeidsvolume op huishoudensniveau weer . Voor de berekening van het potentiële arbeidsvolume wordt aangenomen dat iedereen in het huishouden tussen 18 en 59 jaar (met uitzondering van studenten jonger dan 25 jaar) steeds een voltijdse betrekking uitoefent. Voor verdere details betreffende de opbouw van dit concept wordt verwezen naar de nota Low Work Intensity op basis van het DWH AM&SB.

Bron

DWH_BCSS_IntTravail

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Door het voltijds equivalent volgens definitie 1 of 2 af te zetten ten opzichte van het voltijds equivalent maximaal wordt de work intensity volgens definitie 1 of 2 bekomen.

Internationale compatibiliteit

/