Variabele: Werkend en uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkend en uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

Afkorting

indep_alloc_ONEm

Thema

Loopbaan, Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

De persoon is zelfstandige of helper in bijberoep in combinatie met een uitkering van de RVA als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 1 (werkend). Er zijn twee mogelijke combinaties:

de persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in bijberoep, met een uitkering als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze

OF

de persoon is tewerkgesteld als helper in bijberoep, met een uitkering als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze

  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞