Variabele: Work intensity definitie 1 op huishoudniveau

Een verbetering voorstellen

Naam

Work intensity definitie 1 op huishoudniveau

Afkorting

WI_def_1

Thema

Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

De work intensity (WI) oftewel arbeidsintensiteit geeft het werkelijk gepresteerde jaarlijkse arbeidsvolume (variabele Voltijds_equivalent_def_1 of Voltijds_equivalent_def_2) ten opzichte van het potentiële jaarlijkse arbeidsvolume (variabele Voltijds_equivalent_ max) weer op huishoudniveau. Voor deze berekening worden alle leden van het huishouden in rekening gebracht die zich bevinden tussen de leeftijd van 18 en 59 jaar en geen student jonger dan 25 zijn. Met work intensity definitie 1 is het uitgangspunt zo dicht mogelijk aan te leunen, door gebruik te maken van Voltijds_equivalent_def_1 in de teller, bij de WI-definitie op basis van de EU-SILC-enquête. Bij Voltijds_equivalent_def_1 wordt, net als bij EU-SILC, bij de berekening van het werkelijk gepresteerde jaarlijkse arbeidsvolume één statuut (bijvoorbeeld voltijds, deeltijds, enzovoort) per tijdseenheid toegekend. Dit arbeidsvolume wordt afgezet ten opzichte van een maatman (dit is de referentiepersoon die het gebruikelijk aantal gepresteerde uren, in casu een voltijdse betrekking, aangeeft) van 35 uur per week (net als bij EU-SILC). Voor verdere details betreffende de opbouw van deze definitie wordt verwezen naar de nota Low Work Intensity op basis van het DWH AM&SB.

Bron

DWH_BCSS_IntTravail

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Door de personen 0-59 jaar in een huishouden met lage arbeidsintensiteit (kleiner dan 0,2) af te zetten ten opzichte van de volledige populatie 0-59 jaar, wordt de LWI-ratio (Low Work Intensity-ratio) bekomen. Deze ratio geeft het percentage van de bevolking (0-59 jaar) weer dat woont in een huishouden met een lage arbeidsintensiteit. De LWI-indicator is een primaire indicator in de portfolio van Europese indicatoren inzake opvolging van sociaal beleid. De LWI-indicator maakt deel uit van de AROPE-definitie ('at risk of poverty or social exclusion') inzake armoede en sociale uitsluiting. De LWI-indicator wordt gehanteerd om de vooruitgang te meten richting het target dat werd geplaatst in het kader van de EU 2020-strategie.

Internationale compatibiliteit

De work intensity volgens definitie 1 (en daardoor ook de bijbehorende Low Work Intensity-ratio volgens definitie 1) sluit relatief dicht aan bij de work intensity (Low Work Intensity-ratio) voor België berekend op basis van EU-SILC. Voor meer info betreffende de vergelijkbaarheid wordt verwezen naar de nota Low Work Intensity op basis van het DWH AM&SB.