Variabele: Soort reden II

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort reden II

Afkorting

rij_x2

Thema

Activering van de werkloze, Sancties

Definitie/omschrijving

Deze variabele hergroepeert meerdere motiveringen tot sanctionering. Het gaat om een intermediaire hergroeping. Een opmerking geeft aan of maatregel een bevoegdheid op federaal of op gewestelijk niveau is.

Bron

DWH_ONEM_Sanctions_VI

Instelling

Minirn

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
110Vrijwillige werkloosheid 01/01/2016 - ∞ Federaal
210Administratieve sancties 01/01/2016 - ∞ Federaal
410Passieve beschikbaarheid 01/01/2016 - ∞ Regionaal
510Uitsluiting door de gewesten in geval van onbeschikbaarheid of schrapping als werkzoekende 01/01/2016 - ∞ Regionaal
520Uitsluiting door de RVA op basis van art. 56-58 (niet-vergoedbaarheid) 01/01/2016 - ∞ Federaal
710Actieve beschikbaarheid 01/01/2016 - ∞ Regionaal
720Actieve beschikbaarheid: verwittigingen 01/01/2016 - ∞ Regionaal
740Actieve beschikbaarheid: schorsingen 01/01/2016 - ∞ Regionaal