Variabele: Perequatiecoëfficiënt

Een verbetering voorstellen

Naam

Perequatiecoëfficiënt

Afkorting

COEF

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

De perequatiecoëfficiënt garandeert de welvaartsvastheid van de pensioenen.

Bron

DWH_SDPSP_PENSIONS

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het indexeringsmechanisme en de automatische perequatie zijn twee belangrijke hefbomen voor de welvaartsvastheid van de overheidspensioenen. Zowel de indexering als eventuele perequaties gebeuren automatisch.
  • Het pensioenbedrag van de ambtenaren wordt aan de welvaart aangepast volgens het principe van 'uitgestelde wedde'. De automatische perequatie betekent dat een verhoging van het loon van de actieve ambtenaar gepaard gaat met een evenredige verhoging van het pensioen van de gepensioneerde ambtenaar.
  • De variabele 'perequatiecoëfficiënt' bestaat in functie van de oude perequatiewetgeving die geldig is tot 01/01/2007. Onder deze regeling stegen de pensioenen als de maximumwedde verbonden aan het ambt dat de pensioentrekkende het laatst bekleedde, steeg. Voor iedere pensioentrekkende werd een perequatiecoëfficiënt berekend die het resultaat was van de verhouding tussen het pensioen en de maximumwedde. Deze perequatiecoëfficiënt werd bepaald op het moment van de oppensioenstelling.
  • Vanaf 2 januari 2007 is een nieuw concept van perequatie geldig, dat gebaseerd is op een systeem van (vijftien) perequatiekorven. Alle rust- en overlevingspensioenen worden verbonden aan een perequatiekorf. Die korf stemt overeen met de sector waarin het personeelslid zijn loopbaan beëindigt voor de rustpensioenen. De overlevingspensioenen worden verbonden aan de korf die overeenstemt met de sector waarin de rechtgever zijn loopbaan heeft beëindigd. Het verhogingspercentage van de korf is voor elk pensioen dat tot deze korf behoort hetzelfde. Om de twee jaar wordt automatisch een perequatie toegepast op basis van de globale evolutie van de lonen in de betrokken perequatiekorf. De eerste perequatie volgens het nieuwe systeem zou plaatsvinden op 1 januari 2009.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/