Variabele: Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steun

Een verbetering voorstellen

Naam

Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steun

Afkorting

CAT_ID

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Het leefloon (Recht op maatschappelijke Integratie) en de financiële hulp (Recht op de maatschappelijke hulp) worden vastgesteld op basis van de samenstelling van het gezin van de aanvrager. Het OCMW bepaalt de categorie waartoe de aanvrager behoort aan de hand van een sociaal onderzoek. Dit sociaal onderzoek is op de feitelijke situatie gebaseerd, ook al is die situatie verschillend van de administratieve situatie.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie. Zie bijlage2 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke hulp.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Heeft betrekking op beide wetgevingen, het leefloon of de financiële steun.

De samenwoners zonder kinderen kunnen elk afzonderlijk een aanvraag voor een geïndividualiseerd leefloon indienen en krijgen. Het is ook mogelijk dat het leefloon aan slechts één van de samenwoners wordt toegekend.

Ingeval van co-ouderschap kunnen de ouders van categorie veranderen in de loop van een maand en overgaan van de categorie " Alleenstaande persoon " of " Persoon die met een of verschillende personen samenwoont " naar de categorie " Persoon die uitsluitend met een gezin ten laste samenwoont ". Om praktische redenen veranderen de ouders om de twee maanden van categorie (ze krijgen geen twee verschillende categorieën toegekend tijdens éénzelfde maand al naargelang de al dan niet aanwezigheid van de kinderen).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
blancoNiet van toepassing 01/01/2016 - ∞
3Alleenstaande 01/01/2016 - ∞
4Persoon die met andere al dan niet verwante personen samenwoont 01/01/2016 - ∞ De individualisering van het recht op het leefloon is niet absoluut. Bij de berekening van het leefloon houdt het OCMW immers rekening met de inkomsten van de partner met wie de betrokkene een feitelijk gezin vormt.
APersoon die met één of meerdere personen samenwoont 01/01/2016 - ∞
BAlleenstaande 01/01/2016 - ∞
EPersoon die met een gezin ten laste samenwoont en ten minste één minderjarig niet gehuwd kind 01/01/2016 - ∞
2Persoon die uitsluitend met kinderen ten laste samenwoont 01/03/2018 - 30/09/2018 Ze krijgen een verhoogd leefloon teneinde aan hun verplichtingen ten opzichte van de kinderen te kunnen voldoen. Deze categorie bestaat uit twee groepen : - de alleenstaande ouders die alimentatiegeld moeten betalen voor hun kinderen- de ouders die in het kader van een echtscheiding of scheiding van tafel en bed zijn overeengekomen om de kinderlast te delen in het kader van het co-ouderschap, waarbij elk van hen de kinderen gedurende de helft van de tijd bij zich heeft.De begunstigde maakt geen deel meer uit van deze categorie zodra hij met een andere persoon dan de kinderen samenwoont.