Variabele: Einddatum van betaling

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum van betaling

Afkorting

DPAYLSTDAY

Thema

/

Definitie/omschrijving

De periode die een betaling van maatschappelijke hulp door de OCMW's dekt, wordt door twee data afgebakend: een begin- en een einddatum.

De Staat geeft bij elke betaling een einddatum van betaling mee. Het betreft aldus het moment waarop de periode die door de betaling van een maatschappelijke hulp wordt gedekt, eindigt.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/