Variabele: Soort bedrag van de staatstoelage aan het OCMW

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort bedrag van de staatstoelage aan het OCMW

Afkorting

TYPAMT_ID

Thema

Leefloon, Maatschappelijke integratie en hulp

Definitie/omschrijving

Een OCMW kan de bedragen van de toegekende maatschappelijke hulp terugvorderen bij de Staat. De Staat betaalt niet systematisch alle door het OCMW gemaakte kosten terug. Behalve verhoogde terugbetalingen ten belope van 100 % (en uitzonderlijk ten belope van meer dan 100%) betaalt de Staat een gedeelte van de kosten van de OCMW's terug. Het bedrag dat de begunstigde krijgt, stemt niet noodzakelijk overeen met het bedrag dat het OCMW als toelage vanwege de Staat ontvangt.

Deze variabele geeft aan of het een eerste toekenning dan wel een regularisatie betreft. De regularisatie van een toekenning is bijvoorbeeeld een bedrag dat een vorige onvoldoende betaling aanvult.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Toekenning van een leefloon 01/10/2002 - ∞
4Regularisatie van de toekenning van een leefloon 01/10/2002 - ∞