Variabele: Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965

Afkorting

THP_ID

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan welk type hulp van toepassing is op de betrokkene.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie. Zie bijlage2 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke hulp.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wordt enkel voor de maatschappelijke hulp ingevuld. Deze variabele maakt een telling mogelijk van het aantal gerechtigden op de gelijkwaardige financiële steun, het aantal personen dat door het OCMW wordt tewerkgesteld, het aantal personen met een partnerschapsovereenkomst,... ). Deze variabele dient aldus voor het opmaken van statistieken.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Hulp toegekend aan de begunstigde 01/01/2016 - ∞
1Hulp toegekend aan de partner 01/01/2016 - ∞
101Financiële hulp 01/01/2016 - ∞
102Kinderbijslag 01/01/2016 - ∞
103Ziekenfonds (basisbijdrage) 01/01/2016 - ∞
104Ziekenfonds (aanvullende bijdrage) 01/01/2016 - ∞
105Medische verzorging 01/01/2016 - ∞
106Medische verzorging 01/01/2016 - ∞
108Geboortepremie 01/01/2016 - ∞
109Regularisatie achterstallen aan ziekenfonds 01/01/2016 - ∞
111Bedrag installatiepremie 01/01/2016 - ∞
112Andere hulp 01/01/2016 - ∞
113Activering van de financiële hulp 01/01/2016 - ∞
114Tewerkstelling art 60§7 of sociale economie 01/01/2016 - ∞ Indien CTYPHLP = '60' en CA60BENPLC = '15' dan gaat het om sociale economie
115Tewerkstelling art 61 01/01/2016 - ∞
116Medische verzorging 01/01/2016 - ∞
117Medische verzorging 01/01/2016 - ∞
118Medische verzorging 01/01/2016 - ∞
119Alimentatiegeld 01/01/2016 - ∞
120Partnerschaps-overeenkomst 01/01/2016 - ∞
121Art.60 deeltijds 100% - Vlaams Gewest 01/01/2017 - ∞
122Art.60 voltijds 100% - Vlaams Gewest 01/01/2017 - ∞
123Sociaal economie initiatief 100% 01/01/2017 - ∞
124Inschakelingstewerkstelling voltijds (Brussels Gewest, RMH) 01/01/2020 - ∞
125Inschakelingstewerkstelling deeltijds (Brussels Gewest, RMH) 01/01/2020 - ∞
126Opleiding inschakelingstewerkstelling (Brussels Gewest, RMH) 01/01/2020 - ∞
127Steun tijdelijke bescherming 01/03/2022 - ∞ Indien de asielaanvraag aanvaard werd en de vreemdeling erkend werd als vluchteling, ontvangt hij een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Hij kan aanspraak maken op het recht op maatschappelijke integratie en op aanvullende maatschappelijke dienstverlening vanaf de datum waarop hij erkend werd als vluchteling.
230HZIV - Hospitalisatiekosten 01/01/2020 - ∞
240HZIV - Farmaceutische kosten - Verpleeginstelling 01/01/2020 - ∞
250HZIV - Medische kosten - Verpleeginstelling 01/01/2020 - ∞
260HZIV - Medische kosten - Doctor ∞ - ∞