Variabele: Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloon

Afkorting

STS_ID

Thema

Activering door het OCMW

Definitie/omschrijving

Op het ogenblik van de betaling stemt het statuut overeen met een bepaalde categorie die vastgesteld wordt op grond van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het Belgisch grondgebied. Naargelang de categorie waartoe de begunstigde behoort, heeft hij recht op bepaalde soorten maatschappelijke hulpverlening van het OCMW. Het OCMW kan op zijn beurt de door hem toegekende maatschappelijke steun bij de POD Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie terugvorderen.

Zie bijlage2 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke hulp.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele is enkel van toepassing op de wetgeving Maatschappelijke Hulp.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
BlancoOnbekend 01/01/2016 - 30/06/2022
Bkandidaat-vluchteling 01/01/2016 - ∞
Ivreemdeling die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven en die in het land mag verblijven. 01/01/2016 - ∞ Het betreft de buitenlanders die tijdens de door de wet bepaalde duur ingeschreven blijven in het vreemdeligenregister na hun vestiging in België.
NPersoon met recht op verbl. zonder bekende status (Mediprima) 01/01/2020 - ∞
ZOnbekend 01/07/2022 - ∞
KAttest tijdelijke duur ontheemde 01/01/2022 - ∞