Variabele: Type GPMI

Een verbetering voorstellen

Naam

Type GPMI

Afkorting

GPMI

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Het type GPMI.

Deze variabele laat toe om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten GPMI en het niet verplicht zijn een GPMI uit te werken ten gevolge van specifieke redenen (d.w.z. billijkheidsredenen).

Zie bijlage6 voor een overzicht van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie. Zie bijlageX voor een overzicht van de gehanteerde classificatie.

Bron

DWH_SPPIS_PIIS_CPAS

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Aangezien een GPMI steeds samenhangt met het recht op maatschappelijke integratie, zal een persoon dat een GPMI uitwerkt ook steeds een ander type OCMW-steun ontvangen (bijv. een leefloon of een tewerkstelling onder het Recht op Maatschappelijke Integratie). Verder zijn er een aantal uitzonderingen op de verplichting van een GPMI:

  • Het OCMW kan oordelen dat men geen GPMI moet uitwerken omwille van gezondheidsredenen of omdat een persoon in omstandigheden verkeert waardoor het uitvoeren van een GPMI onhaalbaar of onwenselijk blijkt te zijn (d.w.z. billijkheidsredenen).
  • Personen die werkend zijn maar een leefloon ontvangen als aanvulling op hun loon, hoeven geen GPMI uit te werken. 

Verder werd enkel de categorie "Geen GPMI om bilijkheidsredenen"

Tot slot is het mogelijk dat een persoon binnen dezelfde maand zowel een “Gesubsidieerd algemeen GPMI” als een “Overig algemeen GPMI” toegewezen krijgt. In dergelijke gevallen werd enkel het “Gesubsidieerd algemeen GPMI” behouden. 

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Student GPMI 01/01/2003 - ∞
2Gesubsidieerd algemeen GPMI 01/01/2003 - ∞
3Overig algemeen GPMI 01/01/2003 - ∞
4Geen GPMI om billijkheidsredenen 01/01/2003 - ∞