Variabele: Type project

Een verbetering voorstellen

Naam

Type project

Afkorting

Project_type

Thema

Activering door het OCMW

Definitie/omschrijving

Deze variabele verwijst naar het soort project waaraan de begunstigde deelneemt

Bron

DWH_SPPISFSE

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2008 - 30/05/2015

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Er bestaan drie soorten projecten (voortraject, traject, 'andere').

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
voortrajectHet gaat om een project van het type voortraject. 01/01/2008 - 30/05/2015
trajectHet gaat om een project van het type traject. 01/01/2008 - 30/05/2015
andereHet gaat om een project van het type 'andere'. 01/01/2008 - 30/05/2015 In dit geval gaat het om projecten van het 2de luik van de ESF-programmering die door de FOD Tewerkstelling worden opgestart.