Variabele: Beroepencode van het Rijksregister

Een verbetering voorstellen

Naam

Beroepencode van het Rijksregister

Afkorting

Code_beroep_IT070

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele geeft de beroepencode weer van de persoon tewerkgesteld bij de Europese instellingen.

Bron

DWH_RN_Institutions_Européennes_et_internationales

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze informatie over het beroep betreft enkel het hoofdberoep. Het Rijksregister geeft aan dat dit gegeven onvoldoende geactualiseerd is, en bijgevolg, onbetrouwbaar.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
51130E.U.-ambtenaar (niet-Belg) - Commissie 01/01/2005 - ∞
51131E.U.-ambtenaar (niet-Belg) - Raad 01/01/2005 - ∞
51132E.U.-ambtenaar (niet-Belg) - Economisch en Sociaal Comité 01/01/2005 - ∞
51133E.U.-ambtenaar (niet-Belg) - Europees Parlement 01/01/2005 - ∞
51134Belgische E.U.-ambtenaar 01/01/2005 - ∞