Variabele: Verwantschapsrelatie met de referentiepersoon

Een verbetering voorstellen

Naam

Verwantschapsrelatie met de referentiepersoon

Afkorting

Relatie

Thema

Gezinsgegevens, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Code van de relatie van de persoon tot de referentiepersoon (op 1 januari).

Bron

DWH_RN_BCSS_BisTer

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De gemeentelijke overheden registreren per referentiepersoon de INSZ-nummers van de gezinsleden, alsook de verwantschapsrelatie van elk gezinslid ten aanzien van de referentiepersoon. De onderlinge relatie tussen de gezinsleden die niet referentiepersoon zijn, blijft onbekend. In nieuw samengestelde gezinnen - zeker als er geen nieuw huwelijk wordt gesloten - kunnen de precieze gezinsrelaties daarom moeilijk achterhaald worden.
  • De betrouwbaarheid van deze variabele is niet optimaal gezien de registratie ervan door de gemeenten niet altijd nauwkeurig gebeurt.
  • De bron is in dit geval beperkt tot Rijksregistergegevens.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
00Onbekend 31/12/1998 - 31/12/1999
01Referentiepersoon 31/12/1998 - ∞
02Echtgenoot, echtgenote 31/12/1998 - ∞
03Zoon, dochter 31/12/1998 - ∞
04Schoonzoon, schoondochter 31/12/1998 - ∞
05Kleinzoon, kleindochter 31/12/1998 - ∞
06Vader, moeder 31/12/1998 - ∞
07Schoonvader, schoonmoeder 31/12/1998 - ∞
08Grootvader, grootmoeder 31/12/1998 - ∞
09Broer, zuster 31/12/1998 - ∞
10Schoonbroer, schoonzuster 31/12/1998 - ∞
11Verwant, verwante 31/12/1998 - ∞
12Zonder familieverband 31/12/1998 - ∞
13Stiefzoon, stiefdochter 31/12/1998 - ∞
14Achterkleinzoon, achterkleindochter 31/12/1998 - ∞
15Tante, oom 31/12/1998 - ∞
16Nicht, neef (verwantschap: 3de graad) 31/12/1998 - ∞
17Nicht, neef (verwantschap: 4de graad) 31/12/1998 - ∞
20Gemeenschappen, tehuizen 31/12/1998 - ∞
21Partner 31/12/1998 - ∞ Samenlevingsovereenkomst afgesloten in het buitenland
22Wettelijk samenwonende 31/12/1998 - ∞ Samenlevingsovereenkomst afgesloten in België
23Meemoederschap 31/12/1998 - ∞