Variabele: Positie in de gezinssamenstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Positie in de gezinssamenstelling

Afkorting

categorie

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft de positie van de persoon in de gezinssamenstelling

Bron

DWH_ONEm_FIN_DROIT_ART36

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
WA+TAGezinshoofden 01/01/2015 - ∞
WN+TNAlleenstaanden 01/01/2015 - ∞
WP+TPSamenwonenden met verhoogde uitkering 01/01/2015 - ∞
W+TSamenwonenden met gewone uitkering 01/01/2015 - ∞